top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me For Business

กรณีศึกษา "ข้อด้อย" ของธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี?ธุรกิจที่บูมที่สุดก็ย่อมมีข้อเสียบ้างเป็นธรรมดา

กรณีศึกษา "ข้อด้อย" ของธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี?


1.เป็นธุรกิจที่ทำได้ยาก เพราะต้องลงทุนสูงถึง 3~6 ล้านบาท และต้องจ้างทีมงานจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ได้ยากความเสี่ยงสูง และมีค่าใช้จ่าย Fixed Cost รายเดือนยกเว้นการได้รับสิทธิ์รวมเป็นคู่ค้ากับบริษัท Oppa Me (Global) กำจัด ไม่ต้องลงทุนจดทะเบียน มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเทรนนิ่ง และบริการทีมงานส่วนกลางให้บริการ แต่โควต้าการรับคู่ค้าในประเทศไทยมีเพียง 250 แบรนด์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องของนักธุรกิจจำนวนมาก


2.ท่านที่มีความชื่นชอบการทำธุรกิจรูปแบบ MLM ธุรกิจนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ เพราะไม่ใช่ธุรกิจตัวแทนหรือเครือข่าย กล่าวคือเป็นธุรกิจที่ "เป็นแบรนด์ธุรกิจ" ของเจ้าของผู้เปิดแบรนด์ธุรกิจ ไม่ได้อยู่ภายใต้ใคร ซึ่งอาจจะทำในนามนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ (กรณีทำนามบุคคลธรรมดาต้องมีหนังสือคู่ค้า)


3.มีจำนวนเอเจนซี่ศัลยกรรมจำนวนน้อย โดยประมาณ 100~200 เอเจนซี่เมื่อเทียบกับปริมาณลูกค้า ที่สนใจศัลยกรรมกว่า 8~12 ล้านคน เมื่อมีลูกค้ามากเกินไป อาจจะทำให้การให้บริการที่ล่าช้า และต้องจองคิวผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเพดาลในการผ่าตัดปัจจุบันอยู่ 200-500 เคส/วัน4.ต้องอัพเดตความรู้ทางการแพทย์ศัลยกรรมค่อนข้างบ่อย เนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์อยู่เสมอ ทำให้ต้องพัฒนาตัวเองและธุรกิจอยู่ตลอดเวลา5.ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการให้บริการ อาจทำให้ผลกำไรเหลือน้อยลง อาทิ ได้รับค่าคอมมิชชั่น 1 แสนบาท จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,000 บาท
6.รพ.ตอบรับ "ดีลธุรกิจ" ค่อนข้างน้อย หากไม่มีประสบการณ์ส่งลูกค้าไปศัลยกรรมที่เกาหลี ก็ยากที่ รพ.จะร่วมเซ็นสัญญาในปีถัดไป


ยกเว้นการได้รับสิทธิ์รวมเป็นคู่ค้ากับบริษัท Oppa Me (Global) กำจัด ที่มีดีล รพ.ชั้นนำมากกว่า 40 แห่งมากที่สุดในเอเชีย และมีลูกค้าปริมาณลูกค้าส่งให้ รพ.เกาหลี มากที่สุดในประเทศไทยถึงแม้จะเป็น #ธุรกิจมาแรง และเป็น Blue Ocean แต่ก็ตามมาด้วย "ความยาก" เพราะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่ลงทุนสูง ทำให้แม้มีคนสนใจทำเยอะ แต่ก็มีเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้ จึงทำให้ธุรกิจนี้ ห่างไกลจาก Red Ocean อย่างมาก

และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจก็ย่อมมีคู่แข่ง เพราะเป็นปัจจัยทำสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page