top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

การวินิจฉัยทรวงอกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่กำลังก้าวไปอีกขั้น


ในยุคที่เทคโนโลยีของโลกเราก้าวไปไวมากๆ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนโลยีที่สำคัญมากๆ ในวงการแพทย์สาขาต่างๆ รวมทังการศัลยกรรม โดยสำหรับวิจัยล่าสุดจากโรงพยาบาล Yongin Severance ของเกาหลีที่ได้ออกมาเผยว่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพ การทดสอบก่อนการผ่าตัด การทดสอบก่อนเข้าโรงพยาบาล และการทดสอบปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือด


สำหรับทีมแพทย์ที่ได้วิจัยข้อมูลนี้ออกมานำโดยศาสตราจารย์ Eun-kyung Kim, Seung-su Lee และ Hyun-joo Shin (ภาควิชารังสีวิทยา) โรงพยาบาล Yongin Severance, วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Yonsei และศาสตราจารย์ Kim Seong ที่ได้รับรางวัลภาควิชารังสีวิทยาได้ยืนยันว่าระบบวินิจฉัยด้วยภาพรังสีทรวงอกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์ในด้านคลินิกอย่างมาก


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักรังสีวิทยาที่จะอ่านได้ทันที ดังนั้นจึงมีหลายกรณีที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญต้องตัดสินใจด้วยตนเองทำให้ความต้องการเทคโนโลยีการวินิจฉัยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตัดสินจึงเพิ่มขึ้น และด้วยความก้าวหน้าอย่างมากในเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเมื่อเร็วๆ นี้ เทคโนโลยีการวินิจฉัยภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน


ทีมวิจัยได้ทำการศึกษากรณีของโรงพยาบาล Yongin Severance ซึ่งได้แนะนำระบบเพื่อตรวจสอบประโยชน์ของระบบการถ่ายภาพรังสีทรวงอกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้กับสถานที่ทางคลินิกที่ประสบความสำเร็จโดยได้สร้าง PACS (Picture Archiving and Communication System, Medical Image Information System) ที่เป็นมิตรกับปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2020 และประสบความสำเร็จในการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและภาพแมมโมแกรม มีการใช้อย่างแข็งขันโดย สร้างสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ให้ใช้งานง่าย


จากผลการศึกษาพบว่าระบบวินิจฉัยด้วยภาพรังสีทรวงอกแบบ AI มีประโยชน์สำหรับทั้งแพทย์และนักรังสีวิทยา ได้ให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติแก่แพทย์โดยการช่วยเหลือพวกเขาด้วยวิจารณญาณในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และห้องฉุกเฉิน นอกจากนี้ โดยให้นักรังสีวิทยาอ่านภาพที่มีโอกาสเกิดความผิดปกติสูงโดยอิงจากข้อมูลภาพที่ประเมินโดยปัญญาประดิษฐ์ในเชิงปริมาณ ผลการวิจัยสามารถส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคได้ในเวลาอันสั้น


การศึกษายังได้นำเสนอตัวอย่างเฉพาะของประโยชน์ของการวินิจฉัย AI โซลูชันการวินิจฉัยโดยใช้ AI ช่วยค้นหามะเร็งปอดที่ไม่ชัดเจนในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและทำการทดสอบเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ช่วยให้การวินิจฉัยโรคปอดบวมในระยะเริ่มแรกในผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนักได้รับการรักษาที่เหมาะสมและนอกจากนี้ ทีมวิจัยยังปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของแผนกรังสีวิทยาด้วยการปรับปรุงโปรแกรมรายการงาน PACS ที่มีอยู่ให้สะท้อนถึงผลการวินิจฉัย AI ในบางกรณี แพทย์วินิจฉัยและรับการรักษาด้วยการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างทันท่วงที


เพื่อให้ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการสร้างเทคโนโลยีการวินิจฉัย AI ในสาขาคลินิกผ่านการศึกษานี้ มีหลายปัจจัย เช่น ความแม่นยำของ AI เอง การบูรณาการและการปรับปรุงด้วยแพลตฟอร์มการดู PACS ที่มีอยู่ และการแทรกแซงที่เหมาะสมของนักรังสีวิทยาใน การพิจารณาผลการวินิจฉัย AI นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย


ศาสตราจารย์ Kim Eun-kyung กล่าวว่า "การศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบประโยชน์ของเทคโนโลยีการสร้างภาพปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังขยายตัวไม่เพียงแต่ในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในสาขารังสีวิทยาต่างๆ ในการตั้งค่าทางการแพทย์จริง" เราจะดำเนินการต่อ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยในการสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านรังสีวิทยาให้ประสบความสำเร็จและเพิ่มการใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์สาขาและด้านอื่นๆ มากขึ้นอย่างแน่นอน”


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page