top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

ความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์ - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2565


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


จากบทเรียนที่ 5 เราได้เรียนในเรื่องของภาระงานของผู้ประสานงานโรงพยาบาลและจิตใจบริการไปแล้ว ในวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาบทที่ 6 ของหลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์ ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะการทำงานเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาลถือเป็นหนึ่งในส่วนของงานบริการที่มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์โรงพยาบาล ดังนั้นผู้ที่จะไปเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองขณะให้บริการคนไข้ ถ้าหากใครกำลังสงสัยว่าในบทเรียนนี้จะมีความเข้มข้นแค่ไหน เราไปส่องประเด็นสำคัญของบทเรียนที่ 6 จากรีวิวด้านล่างได้พร้อม ๆ กันได้เลย


รีวิว เนื้อหาบทที่ 6 ความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์ - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)


สำหรับประเด็นสำคัญในบทเรียนที่ 6 ที่ผู้บรรยายซอมุนวอนได้อธิบายไว้ในบทเรียนนี้จะมุ่งประเด็น ไปที่การสร้างความเข้าใจถึงหลักการของการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงภาคปฎิบัติ เนื่องจากผู้บรรยายต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแบบลำดับขั้นจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่หลักการก่อน โดยประเด็นที่สำคัญของบทเรียนที่ 6 ประกอบไปด้วย

  • นิยามของคำว่าภาพลักษณ์

ผู้เรียนจะได้สร้างความเข้าใจถึงความหมายและนิยามของคำว่าภาพลักษณ์ในงานบริการ ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้เราตีความการสร้างภาพลักษณ์ได้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมของการทำงานบริการด้านโรงพยาบาล

  • ลักษณะของภาพลักษณ์

หลายคนอาจจะคิดว่าการมีภาพลักษณ์ที่ดีต้องมีหน้าตาที่สวยงามและการแต่งตัวที่สะอาดเรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะของภาพลักษณ์ที่ดียังมีส่วยประกอบอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งผู้บรรยายจะช่วยอธิบายให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

  • องค์ประกอบของภาพลักษณ์

ในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญและมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตหลากหลายด้าน โดยเนื้อหาจะพูดถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ที่มีมากกว่าตาเห็น แต่ยังต้องมีภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ผ่านการได้ยินและผ่านจิตใจ ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการปรับภาพลักษณ์ที่มีความน่าประทับใจบยิ่งขึ้น

  • ความสำคัญของภาพลักษณ์

นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ ว่าหากเรามีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมแล้วจะส่งผลดีอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังช่วยให้เราได้คาดการณ์ถึงผลเสียได้ง่ายขึ้นหากเรามีการแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไปขณะทำงาน


ถือได้ว่าบทเรียนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยให้ผู้เรียนหันมาสนใจภาพลักษณ์ของตนเองยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงทักษะในด้านนี้ของผู้เรียน ดังนั้นหากใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page