top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

ตาสองข้างไม่เท่ากันสำหรับลักษณะ ดวงตาทั้งสองข้างไม่สมมาตรกัน โดยมีขนาดหรือรูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้ดูผิดแปลกไปเท่าไหร่ แต่ถ้าดวงตาทั้งสองข้างนั้นไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดเจน ก็ต้องตกเป็นเป้าสายตาจากคนรอบข้าง จึงได้เกิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด

ในส่วนวิธีแก้ไขจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ดวงตาสองข้างไม่สมมาตรกัน แต่จะยากต่อการปรับให้มีความคล้ายคลึงกันโดยใช้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น วิธีแก้ปัญหาดวงตาสองข้างไม่สมมาตรทั้งหมดมีหลายวิธี เช่น ทำตาสองชั้น, ปรับกล้ามเนื้อตา, เปิดหัวตา, เปิดหางตา เป็นต้น

ยกตัวอย่าง เช่น ระดับการเผยให้เห็นตาดำของดวงตาทั้งสางข้างมีความแตกต่างกัน กรณีนี้จำเป็นต้องทำการปรับกล้ามเนื้อตา และหากเปลือกตาลึก ดูตาโหล มีความต่างกันทั้งสองข้าง จะต้องฉีดไขมันควบคู่ไปด้วย ในส่วนตาสองชั้นมีเพียงข้างเดียว ก็จะแก้ไขด้วยการทำตาสองชั้นเพื่อทำให้สมมาตรกันทั้งสองข้างนั่นเอง

ไม่เพียงเท่านี้ เนื่องจากการตรวจเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดมีความสำคัญมากที่สุด ว่าสาเหตุที่ทำให้ดวงตาสองข้างไม่สมมาตรกันนั้นเกิดขึ้นโดยกำเนิด หรือจากปัจจัยที่ได้รับมา ซึ่งมีคนไข้หลายรายมักสอบถามกับศัลยแพทย์ว่า ‘กรณีตาสองข้างไม่สมมาตรกันนั้น สามารถแก้ไขเพียงแค่ข้างเดียวได้หรือไม่?’ สำหรับคำตอบนั้นโดยปกติแล้วจะต้องผ่าตัดทั้งสองข้าง แต่ก็มีกรณีที่แก้ไขดวงตาเพียงข้างเดียว ขึ้นอยู่กับกรณี

เนื้อหาและภาพประกอบจาก hidoc.co.kr เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย Queen Media Groups.,Ltd.

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page