top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้(Hospital Coordin)

อัปเดตเมื่อ 20 ก.ย. 2565


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทางการแพทย์ในประเทศเกาหลีใต้มีความร้อนแรงเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดความต้องการในแรงงานในส่วนของผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ หรือ Hospital Coordinator เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และ สถานพยาบาลด้านความงามต่าง ๆ


ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเรียนได้อย่างง่ายดายผ่านระบบออนไลน์ ที่บรรยายโดยอาจารย์ ซอมุนวอน ผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงาน Hospital Coordinator มากกว่า 10 ปี โดยบทเรียนของหลักสูตรนี้จะมีทั้งหมด 25 บทเรียนด้วยกัน เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสามารถสอบได้ 60% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อใช้ในโอกาสทางการทำงานต่อไป สำหรับในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านที่สนใจต่อยอดความรู้เพื่อไปทำงานในด้าน Hospital Coordinator ผ่าน รีวิวบทเรียนที่ 1 จากหลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)


ในส่วนของเนื้อหาบทที่ 1 จะเป็นการเน้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนถึงที่ไปที่มาของงานผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ ในประเทศเกาหลีใต้ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย โดยทางผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวงการการแพทย์ที่นำมาซึ่งงานสายนี้ ทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ส่งผลต่อการเติบโตในธุรกิจการแพทย์ของเกาหลี โดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้


1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตลาดการแพทย์

เนื้อหาในส่วนนี้ผู้บรรยายจะจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรการแพทย์ในปัจจุบันถึงได้มีการขยายสาขามากมายภายในเวลาช่วง 10 ปีมานี้ อีกทั้งคุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลขยายตัวได้ขนาดนี้จริง ๆ แล้วเป็นเพราะอะไร มีปัจจัยไหนที่ส่งผลให้เมืองต่าง ๆ มีจำนวนโรงพยาบาลมากกว่าในอดีต ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่เข้าไปทำงานภายในโรงพยาบาลสามารถรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น


2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคม

เนื้อหาในส่วนนี้ผู้บรรยายจะชี้ให้เราเห็นถึงอิทธิพลของสังคม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการทำงานภายในธุรกิจการแพทย์ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถมองเห็นถึงทั้งด้านดีและโทษของกระแสนิยมและวัตถุนิยมได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเข้าไปทำงานในด้านผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ ก็จะมีการตั้งรับต่อสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น


3. การเปลี่ยนแปลงของระบบภายในองค์กร

เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างหลากหลาย ซึ่งในธุรกิจการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีการปรับตัวในเรื่องของระบบการจัดการ ผู้เรียนจะทีความเข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งผู้สอนยังช่วยให้เราสามารถคาดเดาต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยต่อยอดให้การสื่อสารของผู้ประสานงานมีการนำความรู้ในด้านของการบริหารระบบ มาใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในส่วนของบทที่ 1 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของธุรกิจการแพทย์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และยังช่วยต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ถึงอนาคต เพื่อรับมือและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ตอบรับต่อทุกสถานการณ์ที่คนไข้และโรงพยาบาลประสบได้อย่างเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) ได้ที่https://lin.ee/uehXxkI

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page