top of page
 • รูปภาพนักเขียนOppa Me For Business

ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี รายได้เทียบเท่า เปิดคลินิกความงามปัจจัยที่ทำให้ การธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี รายได้เทียบเท่าหรือมากว่า เปิดคลินิกความงาม


ธุรกิจที่นักลงุทนต่างเห็นโอกาส การเติบโตระยะยาวและมีความมั่นคงสูง ความต้องการด้านการแพทย์ความงามมีจำนวนที่สูงขึ้นทุกวัน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนเริ่มให้ความสำคัญ กับการดูแลภาพลักษณ์ของตัว


ในขณะที่ธุรกิจมี GP ค่อนข้างสูง โดยได้รับเป็นค่าบริการดูแลลูกค้า จึงทำให้ผู้บริโภคไม่ถูกบวกราคาเพิ่ม เป็นราคาเท่าเดิมเดียวกับโรงพยาบาล/คลินิก แต่มีเอเจนซี่คอยดูแลลูกค้า ส่วนโรงพยาบาลก็มีจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม เพราะมีเอเจนซี่คอยดูแลลูกค้าให้อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพอยู่แล้ว ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ ทั้งลูกค้า โรงพยาบาล และเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ทำให้ธุรกิจนี้ได้รับความสนใจ จากนักธุรกิจ นักลงทุน ดารา ศิลปิน


จุดเด่นของธุรกิจ

 • ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ราคาโรงพยาบาลกับเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ราคาเดียวกัน 100%

 • เอเจนซี่มีข้อได้เปรียบด้านการตลาดและปิดการขาย โดยการให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าไปทำศัลยกรรมกับเอเจนซี่ อาทิ แถมโรงแรม รถรับส่ง หรือทริปท่องเที่ยวเป็นต้น ในขณะที่ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น จึงเริ่มเป็นวัฒนธรรมที่ลูกค้ากว่า 70% เลือกไปทำศัลยกรรมเกาหลีกับเอเจนซี่เป็นหลัก

 • ปัจจัยหลักที่ลูกค้าเลือกเอเจนซี่จากความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีเป็นหลัก หากเอเจนซี่พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาที่สูงขึ้น โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกก็สูงขึ้นเช่นกัน เพราะฉนั้นการลงทุนธุรกิจคือการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น

 • เป็นธุรกิจที่เทคโนโลยี ไม่สามารถมาแทนที่ได้ เนื่องจากลูกค้ายังคงต้องการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

 • มีความอิสระทางเวลามากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปี 2023 ที่ผู้คนเริ่มหันมาทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิต และสามารถทำงานได้ทุกที่ ผ่านการให้คำปรึกษาออนไลน์

 • สามารถเลือกได้ว่าจะบินไปดูแลลูกค้าเองหรือให้ทีมงานดูแลลูกค้า

ปัจจัยด้านการลงทุน

 • เปิดคลินิกเงินลงทุน 3-5 ล้านบาท มี Fixed Cost หรือค่าใช้จ่ายประจำประมาณ 1 ล้านบาท/เดือน

 • เปิดบริษัทเอเจนซี่ศัลยกรรม 3-6 ล้านบาท มี Fixed Cost หรือค่าใช้จ่ายประจำประมาณ 5 แสนบาท/เดือน

 • เปิดธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี สัญญาธุรกิจคู่ค้า ลงทุนเริ่มต้นเพียง 55,000 บาท ไม่มี Fixed Cost หรือค่าใช้จ่ายประจำ เริ่มต้นเปิดแบรนด์ของตัวเอง พร้อมมีพนักงานส่วนกลางคอยให้บริการตลอดระยะเวลาสัญญาธุรกิจ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมีสำนักงานที่ให้คุณสามารถนัดลูกค้าเข้ามาปรึกษาศัลยกรรมได้ แห่งเดียวในประเทศไทย


ปัจจัยด้านคู่แข่ง

 • จำนวนเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีมีจำนวนน้อยกว่าคลินิก คลินิกไทย 4,000 แห่ง และคลินิกเกาหลี 10,000 แห่ง ในขณะที่ปริมาณลูกค้าเท่ากัน 8-12 ล้านคน

 • จำนวนเอเจนซี่ศัลยกรรมในประเทศไทย มิติบุคคล 5 แห่ง และ บุคคลธรรมดา 150 แบรนด์ (โดยประมาณ) ถือว่าเป็น Blue Ocean โอกาสและช่วงเวลาที่น่าลงทุนและทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

 • จำนวนคู่แข่งรายใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่าง ด้วยการจำกัดจำนวนเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีไว้เพียง 250 คู่สัญญา (ประเทศไทย) และโอกาสที่จะมีคนเปิดบริษัทเอเจนซี่ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยตนเองมีเพียง 1-2 บริษัท/ปีเท่านั้นเอง ทำให้โอกาสที่จะมีคู่แข่งรายใหม่ได้น้อยมาก


ปัจจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

 • คลินิกมีจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภคเลือกไม่ถูกว่าจะไปทำศัลยกรรมที่ไหนดี ลูกค้าเริ่มมีพฤติกรรมหาที่ปรึกษา หรือเอเจนซี่ในการช่วยเลือกและให้คำปรึกษา ดูแล

 • ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในการขายคอร์สศัลยกรรมโดยตรงกับคลินิก ที่มีประสบการณ์ไม่ดีนัก จึงทำให้ลูกค้าไม่อยากไปคลินิกเพียงคนเดียว ต้องการเอเจนซี่คอยดูแลเพื่อไม่ให้ถูกอัพเซลล์ หรือกดดันจากคลินิก

 • คลินิกหรือโรงพยาบาลเกาหลีมีความต้องการให้ลูกค้าไปผ่านเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี เพื่อให้ได้รับบริการดูแลในขั้นตอนต่างๆตลอดการดูแลการไปทำศัลยกรรรม หลังทำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด


ปัจจัยด้านรายได้

 • คลินิกมีขีดจำกัดจำนวนการรับลูกค้าต่อวัน จึงทำให้มีเพดาลของรายได้

 • เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ไม่มีเพดาลขีดจำกัดการรับลูกค้า และมีโรงพยาบาลในเครือหลายแห่งทำให้มีกำลังการผ่าตัดที่สูงมาก ศัลยแพทย์คุณภาพและมีชื่อเสียงมากกว่า 100 ท่าน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกเดือน

 • สถิติรายได้ของเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี อยู่ที่ 100 ล้านบาท/ปี


คุณสมบัติการทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

 • มีทักษะการให้คำปรึกษา

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยและเข้ากับผู้คนได้ง่าย

 • มีทักษะด้านการปิดการขาย


สามารถปรึกษหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LINE @kbcthCommenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page