top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

ประเทศเกาหลีใต้ 1 เดือนที่ผ่านมา เงินวอนอ่อนตัวลง 7% ทำให้ลูกค้าศัลยกรรมเกาหลีจากไทย ได้ทำศัลยกรรมราคาเงินบาทที่ถูกลงอย่างมาก


ศัลยกรรมเกาหลี
ข่าวสาร ศัลยกรรมเกาหลี

ข่าาสารธุรกิจและศัลยกรรมเกาหลี

หลังจากที่เกิดการลดลงของเงินวอนในประเทศเกาหลีใต้มากถึง 7% ซึ่งเป็นอัตราการลดที่สูงมากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่เข้ารับบริการศัลยกรรมเกาหลีโดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเชิงบวก "จากการลดลงของมูลค่าเงินวอนของเกาหลีใต้ที่มีความตกต่ำลงไป ซึ่งผลกระทบนี้ก็เริ่มแสดงตัวอย่างชัดเจนที่ รพ.ศัลยกรรมหลายแหล่งในเกาหลีใต้


ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงปลายปี เห็นได้ว่ารพ.ศัลยกรรมหลายแหล่งในเกาหลีใต้เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมีการปรับราคาค่าศัลยกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการปรับราคาขึ้นไปถึง 10-30% ตามกรณี รายการศัลยกรรมและโรงพยาบาล ซึ่งการปรับราคานี้ถือเป็นการปรับตัวที่สำคัญของสถานบริการศัลยกรรมในเกาหลีใต้เพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคงและความสมดุลในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้


รีวิว ศัลยกรรมเกาหลี

สำหรับลูกค้าที่มีแพลนจะไปศัลยกรรมที่เกาหลีและต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เราขอแนะนำวิธีดังนี้:

1. จองโปรโมชั่นล็อคราคาปัจจุบัน: นี่ไม่ใช่การส่งเสริมการขาย แต่เป็นวิธีนี้เป็นการล็อคราคาปัจจุบันของบริการศัลยกรรมที่คุณต้องการใช้ เมื่อคุณจองแล้ว ราคาที่คุณจ่ายจะเป็นราคาปัจจุบันแม้ว่าราคาของเงินวอนจะลดลงในอนาคต การล็อคราคาสามารถทำได้โดยมีกำหนดเวลาในการล็อคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโปรโมชั่น ซึ่งการเลือกล็อคราคาในขณะที่เงินวอนยังคงมีมูลค่าสูงอาจช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เนื่องจากค่าศัลยกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินวอนในอนาคต

2. แลกเงินสดเป็นสกุลเงินวอน: วิธีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเงินสดจากสกุลเงินบาทไปเป็นเงินวอนก่อนการเดินทาง คุณสามารถทำการแลกเงินที่ร้านแลกเงินหรือบริการออนไลน์แและรับเงินสดที่เกาหลีที่เชื่อถือได้ เช่น Oppa Me หรือใช้บัตรทราเวลการ์ดจากธนาคารชั้นนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินวอน โดยทำการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่เงินวอนยังมีมูลค่าต่ำ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเงินวอนที่มีมากขึ้นในการใช้จ่ายในประเทศเกาหลีใต้


ด้วยวิธีการดังกล่าวคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้ได้อย่างมากที่สุด โดยให้คำแนะนำว่าคุณควรพิจารณาและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพความเสี่ยงของคุณที่เหมาะสมที่สุดคุณคิม ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการแพทย์ระหว่างประเทศเกาหลีใต้Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page