top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า ปรับให้เรียวเล็กและอ่อนเยาว์

เคสปรับรูปหน้า

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลอียู (eu oral & maxillofacial surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 11 วัน

 หลังผ่าตัด 12 วัน

 หลังผ่าตัด 14 วัน

 หลังผ่าตัด 24 วัน

 หลังผ่าตัด 25 วัน

 หลังผ่าตัด 45 วัน

 หลังผ่าตัด 1 เดือน

 หลังผ่าตัด 2 เดือน

 หลังผ่าตัด 3 เดือน

 หลังผ่าตัด 4 เดือน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ Oppa Me ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page