top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

ลักษณะการพูดพื้นฐานของผู้ประสานงานโรงพยาบาล – หลักสูตร Hospital Coordinator


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


เมื่อพูดถึงการทำงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสื่อสาร จากบทเรียนก่อนหน้านี้เราต่างได้รู้กันแล้วว่าผู้ประสานงานโรงพยาบาลคือสื่อกลางที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ไปส่งถึงคนไข้ที่มาใช้บริการให้เกิดความเข้าใจและพึงพอใจต่อวิธีการสื่อสารของโรงพยาบาลและผู้ประสานงาน ดังนั้นนอกจากท่าทีที่ดูสุภาพเรียบร้อยและรอยยิ้มที่จริงใจแล้ว ภาษาที่ใช้ในการพูดคุยกับคนไข้ก็ต้องเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะได้ไปลงลึกถึงการใช้ภาษาในฐานะของผู้ประสานงานโรงพยาบาล พร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดต่างที่รีวิวด้านล่างได้เลยค่ะ


รีวิว บทที่10 ลักษณะการพูดพื้นฐานของผู้ประสานงานโรงพยาบาล – หลักสูตรประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator


การพูด ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถผลต่อความรู้สึกและความคิดของผู้ที่รับสารได้ ดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเข้าไปทำงานในฐานะของการเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาและคนไข้ คำพูดที่เราต้องใช้จึงแตกต่างออกไปจากการพูดคุยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผู้บรรยายซอมุนวอนจอธิบายถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในการพูดคุยกับคนไข้ รวมทั้งผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงคำพูดที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เราสามารถระวังคำพูดได้ถูกจุดยิ่งขึ้น อย่างเช่นหากคนไข้มีความกังวลต่อผลการรักษาในครั้งก่อนเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากคนรอบข้าง แม้ว่าเราเองจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คนไข้รู้มาไม่ถูกต้องและไม่ส่งผลร้ายแรงอะไร แต่เพื่อสร้างความประทับใจจให้แก่คนไข้เราควรที่จะแสดงความเข้าใจถึงความกังวลของคนไข้ แล้วจึงค่อย ๆ สอดแทรกข้อมูลที่ถูกต้องไปอย่างประนีประนอมและให้ความเคารพต่อความเชื่อของคนไข้ ดังนั้นคำพูดที่ต้องพูดออกไปจึงประกอบไปหลายส่วนอย่างมาก ซึ่งผู้เรียนจะได้รับข้อมูลอย่างละเอียดจากเนื้อหาในบทเรียนที่ 10 นี้ นอกจากนี้เราจะได้เรียนการใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในเนื้อหาบทที่ 10

- ได้ทักษะการพูดที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ

- ได้รับแนวทางในการฝึกใช้น้ำเสียง

- ได้รับความเข้าใจถึงความสำคัญของการพูด

- ได้เรียนรู้การพูดเพื่อสร้างความประทับใจ

- ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนให้ดีขึ้น


จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในบทนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ประสานงานโรงพยาบาลที่ดีจะขาดไปไม่ได้ ใครที่ต้องการไปทำงานจริงในด้านนี้จึงสามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นหากใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page