top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2565


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน

หลังจากที่เราได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การบริการทางการแพทย์ในบทที่ 1 ไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาในบทที่ 2 ซึ่งมีความเข้นข้นของเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาบทนี้จะพูดถึงลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฎิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานของโรงพยาบาลมากกว่าเดิม และสามารถนำความรู้ในบทนี้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงเนื้อหาในบทเรียนนี้มากขึ้น เราได้รวบรวมประเด็นสำคัญของบทเรียนที่ 2 ไว้ให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนจริง ดังนี้

รีวิว เนื้อหาบทที่ 2 ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)

ในส่วนของเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้บรรยาย ซอมุนวอน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เมื่อผู้เรียนได้ไปทำงานจริงในอนาคตก็จะสามารถเข้าใจถึงหัวใจของการบริการด้านการแพทย์มากกว่าเก่า อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประสานงานสามารถสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจได้อย่างถูกจุด ประเด็นที่ผู้เรียนจะได้ศึกษามากขึ้นประกอบไปด้วย

1. หลักการทางความคิดในการให้บริการทางการแพทย์

ผู้เรียนจะได้ทราบถึงกระบวนการและระบบการรักษาภายในโรงพยาบาล ทำให้เรามีความเข้าใจแนวคิดของหลักการบริการสุขภาพในความหมายที่กว้างขึ้น พร้อมให้เราได้เข้าใจถึงการดูแลคนไข้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย เพราะในหลายคนมักมีความเข้าใจเนื้อหางานของผู้ประสานงานที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง คุณซอมุนวอนจึงเพิ่มเนื้อหาของลักษณะการให้บริการของผู้ประสานงานโรงพยาบาลที่ดีเข้ามาด้วย หลังเรียนเราจึงมีความเข้าใจในส่วนนี้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การเตรียมตัวก่อนทำงานจริงเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล

เนื้อหาในส่วนนี้ผู้บรรยายได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานอย่างเชื่อมโยงกันในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งระบบการให้บริการทางการแพทย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ บริการที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และ บริการที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การทำความเข้าใจในถึงประเด็นนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นผู้ประสานงานภายในโรงพยาบาลมีความราบรื่นยิ่งขึ้น และยังช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสื่อสารความโด่ดเด่นของโรงพยาบาล ไปยังคนไข้ได้อย่างถูกต้องและสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการ

3. ลักษณะพิเศษของบริการทางการแพทย์

สำหรับเนื้อหาในส่วนที่ 3 จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาวิธีการสื่อสารข่าวสาร และบริการภายในองค์กรไปยังคนไข้ได้ด้วยวิธีที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งการบริการทางการแพทย์ยังไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญที่การรักษาเท่านั้น แต่ผู้ประสานงานภายในโรงพยาบาลยังจำเป็นต้องมีทักษะในการต้อนรับคนไข้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้จากผู้บรรยายซอมุนวอน

จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในบทที่ 2 มีความลงลึกถึงเนื้อหางานผู้ประสานงานของโรงพยาบาลและคนไข้ ไม่ว่าใครที่กำลังสนใจในการศึกษางานด้านนี้จะได้รับเทคนิคดี ๆ ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยเปิดทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการทำงานในธุรกิจการแพทย์ให้กว้างยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page