top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีอันดับ 1การเป็นเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ เพราะอันดับแรกต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจระบบการทำงานของโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนและสอบ "หลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี" โดยมีใบรับรอง (License) จากสถาบัน Korean Research Institude for Vacational Education & Training (KRIVET) และสามารถส่งลูกค้าในรูปแบบนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ณ ประเทศเกาหลีใต้ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย เพื่อให้บริการลูกค้าก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมเกาหลี
KBC. ศูนย์ให้การปรึกษา "ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" อันดับ1 ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนมากมายที่ประกอบธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ชื่อเสียงของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือจริง มีความรู้ในระดับที่สามารถให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมเบื้องต้นได้ เข้าใจระบบการทำงานของโรงพยาบาล และมีเกียรติบัตรรับรองความน่าเชื่อถือจากสถาบันของเกาหลี ที่สำคัญ คือ มีเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่สร้างมาตรฐานบริการอย่างเป็นระบบ

โดยแบรนด์ที่สามารถสร้างมาตรฐานบริการอย่างเป็นระบบที่สุดในตอนนี้ คือ แบรนด์เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่สมัครเป็นสมาชิกในเครือ KBC. หรือ Korean Business Center ชื่อภาษาไทย ศูนย์รับสมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมประเทศเกาหลีใต้ โดยมีตึกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ณ ตึก Korean Beauty Center


ระบบการเป็นเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีอย่างเป็นมาตรฐานโดย KBC.

1. ระบบสร้างเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ได้มาตรฐาน

โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเงื่อนไขให้ผู้สมัครต้องเข้าเรียนในหลักสูตรหลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีและต้องมีเกียรติบัตรรับรองหลังเรียนจบจึงจะสามารถเริ่มรับลูกค้าที่ประสงค์ไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีได้เป็นทางการ นอกจากนี้เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ ทาง KBC. จะแนะนำให้สมาชิกทุกคนเข้าเรียนใน "หลักสูตรความรู้เชิงการแพทย์และที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท OPPA ME มีผู้ปรึกษาศัลยกรรมอาวุโส คุณพิม พิมทารา และ ศาสตราจารย์ศัลยแพทย์ ซอกจุนลี เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย โดยหลักสูตรผ่านการรับรองโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมรีเจน (Regen Beauty Medical Group) จึงมั่นใจได้ว่าสมาชิกของ KBC. จะเป็นได้ทั้งผู้ที่พาลูกค้าไปทำศัลยกรรมเกาหลีและให้คำปรึกษาเรื่องศัลยกรรม


2. สร้างระบบบริการลูกค้า

KBC. ได้สร้างระบบการให้บริการลูกค้าแบบเป็นขั้นตอน โดยเอเจนซี่ที่ปรึกษาทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาศัลยกรรม แนะนำโรงพยาบาล ศัลยแพทย์ วางแผนการเดินทาง จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น บริการดูแลก่อน-ระหว่าง-หลังผ่าตัด

  • ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมเบื้องต้น และส่งข้อมูลของลูกค้าให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำการประเมินอย่างละเอียด

  • แนะนำโรงพยาบาล/ศัลยแพทย์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าตามความพึงพอใจของลูกค้าบนพื้นฐานของความเหมาะสม

  • วางแผนการเดินทางโดยการจองตั๋วเครื่องบิน และจัดเตรียมรถบริการรับส่งสนามบิน - โรงพยาบาล/โรงแรม

  • จัดเตรียมเอกสารสำคัญทั้งเอกสารจองคิวผ่าตัด เอกสารการเดินทาง กระทั่งเอกสารจองโรงแรม

  • การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า : จองล่ามแปลภาษา (ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทย) จองรถรับส่ง จองโรงแรม ลงทะเบียน K-ETA ประสานงานกับโรงพยาบาลในแต่ละขั้นตอน ดูแลหลังผ่าตัดหรือช่วงพักฟื้น

3. ระบบรับประกันหลังการผ่าตัด

เพื่อให้การศัลยกรรมของลูกค้าเต็มไปด้วยความราบรื่นและสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า KBC. สร้างระบบ "รับประกันหลังผ่าตัด" ในกรณีที่ลูกค้าของเอเจนซี่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการผ่าตัด ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า


ทั้ง 3 ระบบที่ KBC. ได้สร้างขึ้นก็เพื่อสร้างมาตรฐานอันน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรภายในเครือทุกคน ซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งในด้านมาตรฐานในการให้บริการและมาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงทำให้ KBC. สามารถสนับสนุนการสร้างแบรนด์เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมอย่างเป็นระบบได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและมุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย


 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page