top of page
 • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

มาดูกันว่าที่ ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี หรือ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี เขาเริ่มธุรกิจอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 3 ก.พ.


เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

ธุรกิจหรืออาชีพ "เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" หรือเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีถือว่าเป็นธุรกิจชั้นสูง จะต้องทำงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ ประเทศเกาหลีใต้ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถด้านข้อมูลเทคนิคการศัลยกรรมเพื่อให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

"ด้วยนวัฒกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์คนไทยและทั่วโลกต่างมุ่งเน้นเดินทางไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง"


รายละเอียดการสมัครทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีโดยเฉลี่ยแล้วคนไข้มักนิยมไปทำศัลยกรรมโครงหน้า ขากรรไกร หรือทำหลายจุด หากสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างละเอียดจะทำให้คนไข้สามารถตัดสินได้ง่ายขึ้น


กลุ่มลูกค้าที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเป็นกลุ่มที่มีฐานะระดับกลางขึ้นไป ซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงซึ่งหลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี จะช่วยให้คุณมีความรู้ที่สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้


ในประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเอเจนซี่ศัลยกรรมที่มีการทำแบรนด์ธุรกิจเพียง 5-10 เจ้าเท่านั้น และเอเจนซี่อื่นๆจะเป็นเอเจนซี่ฟรีแลนซ์ส่งลูกค้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการทำธุรกิจระหว่างประเทศจำเป็นต้องลงทุนและมีทุนสำรองค่อนข้างสูงมาก รวมถึงต้องมีทีมงานหลากหลายด้าน จึงทำให้มีเอเจนซี่ทำแบรนด์ธุรกิจค่อนข้างน้อย และนี่คือโอกาส สำหรับสมาชิก Oppa Me Community ที่คุณจะสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจได้ด้วยงบการลงทุนของคอมมูนิตี้


รายละเอียดหลักสูตร เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี


มาตรฐานความปลอดภัยการแพทย์ศัลยกรรม

 • ความปลอดภัยของการวางยาชา/ยานอนหลับ/ยาสลบ

 • ความปลอดภัยห้องผ่าตัดจากเชื้อโรค

บทเรียนที่ 1 ศัลยกรรมตา

 • การทำศัลยกรรมตาสองชั้นคืออะไร

 • ศัลยกรรมตาแต่ละประเภท

 • ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • ศัลยกรรมเปิดหัวตา/หางตา (Canthoplasty)

 • ศัลยกรรมกำจัดถุงใต้ตาล่างและการเกลี่ยไขมันใต้ตา

 • ศัลยกรรมเปลือกตาบนและล่าง

 • ศัลยกรรมแก้ไขเปลือกตา (Eyes Revision)

 • ข้อควรระวังและข้อแนะนำหลังผ่าตัดศัลยกรรมตา

บทเรียนที่ 2 ศัลยกรรมจมูก

 • ศัลยกรรมเสริมจมูกคืออะไรและวิธีการผ่าตัด

 • ศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น/จมูกเชิด

 • ศัลยกรรมจมูกฮัมพ์

 • ศัลยกรรมจมูกปลายชมพู่

 • ศัลยกรรมแก้ไขจมูกคด

 • ศัลยกรรมจมูกงุ้ม

 • ศัลยกรรมแก้ไขจมูก

 • ข้อควรระวังและข้อแนะนำหลังผ่าตัดศัลยกรรมจมูก


บทเรียนที่ 3 ศัลยกรรมโครงหน้า

 • ศัลยกรรมใบหน้าวีไลน์

 • ศัลยกรรมโหนกแก้ม

 • ศัลยกรรมเสริมคาง

 • ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก

 • การศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

 • ข้อควรระวังและข้อแนะนำหลังผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า


บทเรียนที่ 4 ศัลยกรรมขากรรไกร

 • ศัลยกรรมขากรรไกร

 • การจัดฟันกับการทำศัลยกรรมขากรรไกร

 • ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร

 • เทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรที่ดี

 • การวิเคราะห์ DIBA

 • ศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

 • ทันตกรรมจัดฟัน/ศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

 • A.S.O. + ศัลยกรรมขากรรไกร

 • ศัลยกรรมขากรรไกรล่าง

 • ศัลยกรรมแก้ไขการทำศัลยกรรมขากรรไกร

 • ข้อควรระวังและข้อแนะนำหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร


บทเรียนที่ 5 ศัลยกรรมหน้าอก

 • ศัลยกรรมหน้าอก

 • ตำแหน่งของการใส่ซิลิโคน

 • ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

 • ศัลยกรรมแก้ไขหน้าอกที่หย่อนยาน

 • ศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเอง

 • การฉีดฟิลเลอร์หน้าอก

 • การฉีดฟิลเลอร์หน้าอก VS การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน

 • การศัลยกรรมเต้านมส่วนเกิน

 • ศัลยกรรมหัวนมและปานนม

 • ศัลยกรรมแก้ไขหน้าอก

 • ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย

 • ข้อควรระวังและข้อแนะนำหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก


บทเรียนที่ 6 ศัลยกรรมชะลอวัย

 • ศัลยกรรมยกกระชับคิ้ว

 • ศัลยกรรมดึงหน้า

 • การดึงหน้าผากด้วยการส่องกล้อง VS การดึงหน้าผากด้วยวัสดุ Endotine VS การดึงหน้าผากด้วยการผ่าตัดโดยตรง

 • ศัลยกรรมดึงคอ

 • ศัลยกรรมยกกระชับหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด

 • อะคิวลิฟท์ติ้ง

 • ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า Omega Lift

 • ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า Reeborn Lifting


บทเรียนที่ 7 ศัลยกรรมรูปร่าง

 • การดูดไขมันเฉพาะส่วน

 • การดูดไขมันช่องท้อง

 • การดูดไขมันต้นขา

 • การดูดไขมันต้นแขน

 • การดูดไขมันแนวเส้นรอบวงแขน

 • การดูดไขมันปีกด้านหลังและแนวเส้นชุดชั้น

 • การดูดไขมันน่อง

 • การกำจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วน

 • การศัลยกรรมหน้าท้องแบบ mini

 • การศัลยกรรมหน้าท้อง

 • การผ่าตัดยกกระชับต้นแขน

 • การผ่าตัดยกกระชับต้นขา

 • ศัลยกรรมลดขนาดน่อง

 • การศัลยกรรมน่องแบบ Double skinny

 • ศัลยกรรมยกกระชับสะโพกด้วยไขมันตัวเอง

 • ยกกระชับสะโพกด้วยไขมันตัวเอง VS ยกกระชับสะโพกด้วยซิลิโคน

 • ศัลยกรรมยกกระชับสะโพกด้วยฟิลเลอร์

 • การศัลยกรรมยกกระชับสะโพกด้วยฟิลเลอร์ VS การยกกระชับสะโพกด้วยซิลิโคน

 • ข้อควรระวังหลังผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่าง


ข้อมูลสำคัญที่ที่ปรึกษาควรรู้?

 • ข้อมูลโรงพยาบาลและศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

 • โรงแรมแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละโรงพยาบาล

 • การประเมินราคาศัลยกรรม


เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

ติดต่อศูนย์ธุรกิจ Korean Business Center ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ได้ที่นี่ LINE @kbcth หรือคลิกเพื่อแชท www.connextchat.com/kbcth

Website www.kbc.co.th

Call Center 02-109-6282

Facebook Page www.facebook.com/KBCTH


สมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่ https://www.connextchat.com/kbcth

#ศัลยกรรมเกาหลี #เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี #ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี


ดู 564 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page