top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

คุณหมออีแจอิล และคุณหมอฮงจงฮยอนโรงพยาบาลเฟรชได้รับรางวัล KCA Outstanding Professional Awards 2021งานประกาศรางวัล KCA Outstanding Professional Awards ที่จัดโดยสมาคมผู้บริโภคเกาหลี (Korea Consumer Association) เป็นงานประกาศรางวัลที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่รู้จักในแวดวงมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยผลักดันสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และส่งเสริมในการให้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในอนาคต เพื่อสนับสนุน' สิทธิ์ในการรับข้อมูล และสิทธิ์ในการเลือก' ซึ่งหนึ่งในแปดสิทธิของผู้บริโภค

ซึ่งในงานนี้ คุณหมอจากทางโรงพยาบาลศัลยกรรมเฟรช ที่ได้รับรางนี้ในสาขาแพทย์ ได้แก่ คุณหมออีแจอิล, และคุณหมอฮงจงฮยอน ทั้งหมดสองคนด้วยกัน


แปลและเรียบเรียงโดย: Oppa Me (Global)

ดู 3,526 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page