top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

กลุ่ม รพ.เกาหลีที่เข้ามาบุคตลาดไทย 6 โรงพยาบาลแรก?

ศัลยกรรมเกาหลีเข้ามายังประเทศไทย ในปี 2010 (ปัจจุบันรวมเข้ามาที่ประเทศไทย 13 ปีแล้ว)


โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี
โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

วันนี้คุณคิม (Khun Kim) จะพาทุกคนมารู้จักประวัติศัลยกรรมเกาหลีตั้งแต่ต้นกำเนิดกัน 🇰🇷


ซึ่งศัลยกรรมเกาหลีมีเริ่มอิทธิพลกับคนไทยในปี 2013 เพราะรายการ Let Me In Korean ที่มีคนไทยเข้าร่วมรายการศัลยกรรมพลิกชีวิตด้วย และมีการออนแอร์ในประเทศไทย ทำให้ผู้คนต่างให้ความสนใจและฮือฮาเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้คนต่างสนใจไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้


โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี
โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี


6 โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีกลุ่มแรกที่เข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทย

  1. โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

  2. โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

  3. โรงพยาบาลศัลยกรรมฮงจินจู

  4. โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีม

  5. โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว

  6. โรงพยาบาลศัลยกรรมรีเจน


ซึ่งทำให้เกิดธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ตั้งแต่นั้นมาและเติบโตขึ้นทุกปี ด้วยจำนวนคนที่ไปทำศัลยกรรมเกาหลีหลักหมื่นคนต่อปี ทำให้ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี เป็นธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับโรงพยาบาล เติบโตเฉลี่ยปีละ 15~20%


โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี
โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oppame.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @oppame

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
May 16, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ข้อมูลแน่นมากๆค่ะ

Like
bottom of page