top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

MOU With jayjun plastis surgery

คุณคิม เยี่ยมชมและเซ็นสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างแพลตฟอร์ม Oppa Me ร่วมกับ โรงพยาบาลศัลยกรรมจีเอ็นจี ประเทศเกาหลีใต้ (Jayjun Plastic Surgery)

“การร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะนำมาสู่การให้บริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมให้คนไข้จากประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก ได้ใช้บริการโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและบริการที่ดีที่สุดจากเรา”

สำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมเจจุน มาตรฐานความสวยไม่มีความตาย คนทุกคนมีความสวยของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา แต่เป็นค่านิยมของตัวเอง, ท่าทางในการใช้ชีวิต, ความกลมกลืนของสายตาหรือสีผิว กลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของคนๆ นั้น การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมไม่ใช่แค่การทำให้คนไข้เปลี่ยนแปลงด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงแล้ว ต้องเปลี่ยนค่านิยมไปในแง่บวกด้วย การช่วยทำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นั้นคือหน้าที่ของเจจุน

คุณคิมเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงพยาบาลศัลยกรรมเจจุนและร่วมเซ็นสัญญาทางธุรกิจ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page