top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

ที่ปรึกษา Oppa Me ได้รับเชิญเป็น Guest ที่ Restylane Excellence Training Center ไทยและนานาชาติผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมที่ได้รับการรับรองจาก Oppa Me ได้รับเชิญเป็น Guest ที่ Restylane Excellence Training Center ศูนย์อบรมแพทย์ไทยและนานาชาติ ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก


โดยคุณส้ม ณัฐญา Business Development Manager นักพัฒนาธุรกิจ/บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Oppa Me ประจำสำนักงานประเทศไทยข้าร่วมศึกษาดูงานและเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาศัลยกรรมที่ได้รับการรับรองจาก Oppa Me ให้มีศักยพภาพและความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นต่อไป


ซึ่งที่ปรึกษา Fayewa Surgery เป็นที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมและความงามไทย-เกาหลี ได้รับเชิญเป็น Guest การฉีดฟิลเลอร์ Restylane ที่ได้รับการยอมรับและนิยม โดยฉีดบริเวณจุดที่มีปัญหาและเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทันที สำหรับคนไข้ที่สนใจปรึกษาด้านความงามสามารถติดต่อได้ที่ www.oppame.com/post/fayewa-surgery


กัลเดอร์มา ผสานความร่วมมือพันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามชั้นนำของไทย ภายใต้กลยุทธ์ ‘Partnership’ พัฒนา academic training สู่ศูนย์กลางทางความรู้ด้านความงามสมัยใหม่ ต่อยอดศักยภาพแพทย์ไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคผ่านการคัดสรรคลินิกคุณภาพ โดยสร้างสรรค์รางวัล ‘The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021’ ให้เลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้นเดินหน้าต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ ‘Partnership’

เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา เปิดเผยว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บ. กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากศักยภาพของพันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามที่ไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกัลเดอร์มา ทั้งสารเติมเต็ม NASHA และ OBT และสารลดเลือนริ้วรอยจากประเทศอังกฤษ ทำให้สามารถเติบโตควบคู่กันอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อแทนคำขอบคุณและร่วมเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนากลยุทธ์ผ่านการส่งมอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ผสานกับเทคนิคเฉพาะตัวของแพทย์ด้านความงาม ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและวิวัฒนาการยุคใหม่สู่พันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามให้สามารถต่อยอดการเติบโตไปพร้อมกันกับกัลเดอร์มาได้อย่างยั่งยืนและตอบโจทย์คนไข้ได้อย่างเหมาะสม

พัฒนา 2 โครงการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แก่ธุรกิจความงามของไทย

โดยในปีที่ผ่านมา กัลเดอร์มา ได้สร้างสรรค์แคมเปญพิเศษขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการ The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021 และโครงการ GAIN (Galderma Aesthetics Injector Network) ซึ่งเป็น training platform ในการฝึกสอนแพทย์สำหรับการฉีดสารเติมเต็มให้มีความปลอดภัยและความสวยงามด้วยผลิตภัณฑ์ของกัลเดอร์มา‘The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021 คือรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่พันธมิตรคลินิกความงามที่มีศักยภาพการเติบโตและความสำเร็จร่วมกับกัลเดอร์มาอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ใช้เกณฑ์การวัดผลแบบออร์แกนิก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุดควรคู่แก่รางวัลที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานรางวัลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มธุรกิจความงามและกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกคลินิกที่ผ่านการรับรอง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.galdermaaestheticsthailand.com ส่วนโครงการ GAIN Training Platform นั้น บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทางความงามและการปรับรูปหน้าชั้นนำของเมืองไทยกว่า 30 ท่าน เข้าร่วมเป็น training mentor เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพของแพทย์ความงามในเมืองไทยผ่านการจัดอบรมในรูปแบบโปรแกรมระดับโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ในอนาคตกัลเดอร์มาวางแผนที่จะผลักดันให้ทีมแพทย์ training mentor ของไทยก้าวสู่การเป็น speaker ในเวทีระดับโลกต่อไป” เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ กล่าวเสริมถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ 2 แคมเปญพิเศษ


ชูนวัตกรรมสุขภาพความงามคู่กับการพัฒนากลยุทธ์ ‘Partnership’ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน


Advancing Dermatology for Every Skin Story คือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกัลเดอร์มา เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพผิวในทุกช่วงชีวิตของผู้บริโภค ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลความงาม รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพความงาม พร้อมเดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ ‘Partnership’ ร่วมกับเหล่าพันธมิตรด้านธุรกิจความงามเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน “กัลเดอร์มาให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนา academic training platform เพื่อพัฒนาทักษะทางหัตถการของแพทย์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกสู่กลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกครั้งที่ใช้บริการ” เภสัชกรพิรพัฒน์กล่าวสรุปเรียบเรียงและแปลโดย: Oppa Me (Global) Oppa Me Beauty & Medical Platform

ดู 1,888 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page