top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me Academy

แนวทางการจัดการลูกค้า - หลักสูตรประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2565


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาล การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จากผู้มีปะสบการณ์จริงจะยิ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator เป็นหลักสูตรการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบรรยายโดย ซอมุนวอน ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานผู้ประสานงานโรงพยาบาลจากประเทศเกาหลีใต้ โดยในวันนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 16 แนวทางการจัดการลูกค้า เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนจริง เราได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจไว้ที่ด้านล่างแล้วค่ะ


รีวิว บทที่ 16 แนวทางการจัดการลูกค้า - หลักสูตรประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator


สืบเนื่องจากเนื้อหาในบทที่ 15 ที่ผู้บรรยายได้พูดถึงในเรื่องของการดูแลคนไข้และหน้าที่การเงิน หลายคนน่าจะได้เทคนิคดี ๆ กันไปแล้ว สำหรับในวันนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการลูกค้า ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


ความหมายของคำว่าลูกค้าในธุรกิจโรงพยาบาล

หลายคนที่ได้เรียนทั้ง 15 บทที่ภาพมาจะได้ยินผู้บรรยายเรียกคนไข้ว่าลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งในด้านธุรกิจโรงพยาบาลจะถือว่าคนไข้เป็นเสมือนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าลูกค้าในที่นี้ ทำให้เมื่อเราเข้าไปทำงานจริงจะก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้านี้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงขอบเขตของลูกค้าในโรงพยาบาลด้วยว่าใครบ้างที่นับว่าเป็นลูกค้า


การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ

การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ยังเป็นเป้าหมายหลักของการทำงานในฐานะผู้ประสานงานโรงพยาบาล ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่พบปะกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว และการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น

  • การดูแลแบบ Happy Call เนื่องจากลูกค้าบางคนจะไม่สะดวกในการมารับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลโดยตรง ทำให้การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่ผู้ประสานงานพบเจอเป็นประจำในทุกวัน ดังนั้นผู้เรียนจะได้เทคนิคการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางนี้

  • การดูแลแบบ Social Media การติดต่อผ่านช่องทาง Social Media เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างมาก ดังนั้นผู้ประสานงานจะต้องมีทักษะในการให้ข้อมูลด้านนี้ด้วย เนื่องจากการตอบลูกค้าในลักษณะนี้จะไม่มีเรื่องของน้ำเสียงที่สุภาพเข้ามาช่วย การใช้ภาษาเขียนที่ดีและเหมาะสมจึงช่วยสร้างความประทับใจได้ยิ่งขึ้น

ดังนั้นหากใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page